Workshops & Trainings

"Vi gör en workshop" är svaret på många utmaningar idag. Workshopsformatet riskerar att bli lite urvattnat som en trovärdig idégenereringsmetod bland medarbetare om det används för ofta och utan tydliga mål. Det ställer höga krav på innovation och anpassning för att anpassa workshopen efter företaget särskilda situation och för att överräffa medarbtarnas förväntningar.

Framgångsrika workshops
När en workshop genomförs med ett tydligt syfte och mål med innovativa övningar som är anpassade efter gruppens dynamik så är workshopsformatet ett fantastiskt verktyg för utbildning, teambuilding och kunskapsdelning. Och det är därför jag älskar workshops. För när det funkar, oavsett om det är ett gammalt format, så är det oslagbart. Det krävs såklart också att ansvariga med ledarnsvar för gruppen är med på tåget, stöder målen och närmar sig medarbetrna med stora öron och en genuin önskan att lyssna och agera. 

MIsslyckas med en workshops
Det värsta tänkbara scenariot är när medarbetare dras ifrån sina dagliga uppgifter för en workshop utan tydligt syfte - de kommer sannnolikt bara känns sig bestulna på tid - särskilt om de också förväntas ta igen arbetsuppgifterna som fått stå tillbaks för workshopen. Det är också viktigt att alla medarbetare förstår hur informationen som samlas in ska användas och det ska följas upp. 

Varför anlita en utomstående?
En extern workshopfacilitator kommer kunna ställa frågor och få svar som någon intern inte kan på grund av man inte är insyltad i interpolitik eller makthierarkier. Även om en extern faclitator behöver göra sin reserach och försöka förstå gruppdynamiken och affärerna så kan det vara en fördel att inte vara överkunnig i produkterna då det annars lätt blir att man fastnar i detaljer som kanske inte är relevanta för syftet med workshopen. En extern peron kan lättare flytta tillbaks fokus till kärnfrågan för workshopen..  

Exempel på olika typer av workshops:

 

  • Idégenereriong eller kunskapsinsamling 
    Syftet med denna typ av workshop är att exempelvis generera idéer för hur företaget kan utveckla sitt erbjudande eller produkter, förstå köpresor, definiera positionering eller taktik/strategi. Detta är ett bra verktyg för att få folk engagerade och för att få en överblick av kunskapsläget. Man behöver här vara tydlig med att syftet är kunskapsinsamling och idégenerering - information samlas alltså in för att tas vidare inom bolaget efter workshopen. Inga beslut fattas under workshopen. Formatet fungerar med både interna och externa parter såsom kunder och partners. 
  • Träning, ubildning eller testning
    Perfekt när du har utvecklat ett budskap/koncept eller strategi som du vill testa och bolla mot medarbetere, kunder eller partners. Även om det kallas "utbildning" och allt känns klart så kan det komma fram nya perspektiv här som kan vara värda att lyssna till.
  • Få folk ombord
    Att ha folk ombord och dra åt samma håll kan handla om en specifik fråga eller för att marketa en nystart. Det är perfekt för teambuilding men det måste finnas ett syfte så att folk inte känner sig snuvade på tid. Det bör finns ett syfte mer än "ha trevligt ihop" - det kan man ha på rasten. MIn erfarenhet att den typen av syften ofta är välmenande men trots allt tas sällan emot väl bland anställda. Vill man "bara ha lite trevligt" så är en aktivitet som paddling eller matlagning ett bättre förmat än en workshop.

Kontakta mig!

Kontakt!
Linda Rosdahl
+46 (0)760399540

Linda@CuriousCone.com 
Kontakt på LinkedIn
Eller fyll i formuläret