Ta din position:

Strategi & Budskap

Riktigt bra positionering betyder att man är hyfsat konsekvent och håller sig till planen. Men för att hålla planen måste man ha en tydligt definerad position och att du har en strategi för att uppnå det du vill uppnå.

En positioneringsplattform hjälper interna resurser att förstå hur ni vill positionera varumärket och produkten, och vilka nyckelbudskap och strategier som behövs för att uppnå detta.

Positioneringen behöver vara tydligt för försäljning, R&D, marknad, distributörer och partners - helt enkelt alla involverade i affärsutveckling, marknadsföring och försäljning av produkten. Särskilt med tekniskt komplicerade produkter blir positioneringen ett sätt att få alla att dra åt samma håll. 

En positioneringsplattform med positionering definerad, nyckelbudskap och strategier är alltid intern. Den utvecklas innan copywriters och ADs sätter klorna i produkten och börjar crafta fram material men en sådan plattform kommer göra deras jobb så oändligt mycket lättare - och inspirerande. Och förhoppningsvis går det snabbare.

Positinering bör byggas på riktiga styrkor - dvs skäl till att kunder köper av dig idag. Om du försöker sälja styrkor som ni egentligen inte har så kommer sannolikt den interna acceptansen vara låg. Interna resurser ska helst tro på det som de själva ska ut och säga för att bygga ett starkt varumärke. 

Positioning statement

Positioning statements hjälper företag att hålla fokus på positioneringen över längre tid så att medarbetare kan komma och gå utan att det påverkar varumärket. 

Ett positioning statement definierar vilken position ditt varumärke eller produkt ska satsa på att beslagta i folks medvetande i relation till direkta och indirekta konkurrenter. 

Ett tydligt positioning statement bör definiera:

 

  • Målgrupp:  Vem dina kunder är (och deras behov, förkunskaper o likn.)
  • Erbjudande: Vilken typ av produkter och tjänster du erbjuder
  • Value proposition: De fördelar som du erbjuder eller vilka problem du löser. 
  • Differentiering: På vilket sätt skiljer du dig från konkurrenterna och i relation till vilka konkurrenter?
  •  Trovärdighet: På vilket sätt är du trovärdig?

Om produkten du utvecklar är del av en produktkategori så är det sannolikt att du även behöver en interpositionering av produkten - dvs definiera hur just denna produkten skiljer sig från övriga produkter.

Tekniska B2B produkter har stor nytta av att ha en tydlig positionering eftersom det ofta finns en väldigt omfattande grupp med olika personer med olika fuktionalitet och befattningar som du behöver kommunicera med. Positionering kan då hjälpa till att definera nyttan för personer med olika befattningar.

Budskap

Ok, du har definierat din position. Du vet vem du vill nå och vad du vill uppnå. Nu behöver du huvudbudskap. Vad är det kunden ALLTID ska komma ihåg när de interagerat med ditt varumärke eller produkt? 

Om du slåss om affärern med stora globala anonyma företagsjättar kan det kanske vara en god idé att positionera sig som det mindre hjälpsamma trygga bolaget. Exempelvis kan du trycka på service om detta är något som är viktigt för kunden och detta är en brist hos kokurrenterna - även om jag tycker service är ett svårt argument - många använder det och det är svårt att bevisa innan köp.  Ska man trycka på service så måste det verkligen vara någon som är väldigt viktigt för kunden och som du är väldigt duktig på - tom till den grad att du överträffar förväntningar. 

Ditt huvudbudskap hjälper dig att skapa kommunikation och uveckla strategier för hur du ska interagera med din marknad. Jag ser ju helt att det finns ett huvudbudskap - men det kan ibland vara relevant med upp till max tre underbadskap som kan viktas olika mycket mot olika befattningsgrader hos kunden. 

 

Strategi & Taktik

Baserat på inputen från din samlade marknadsanalys, bör du kunna snida fram en strategi och taktik. Genom att veta dina stryrkor och svagheter, förstå kundens resa, vilka hinder kunden möter i köpbeslutet och i vilka kanaler kunden befinner sig så bör du kunna definiera en strategi för hur du ska nå fram. 

Att fokusera på för många saker, att kommunicera i för många kanaler, eller skicka ut för många olika budskap är vanligare än man kan tro. Utgå ifrån analysen: vilka kanaler och initiativ bör du satsa på för att nå bäst resultat. Fokus är avgörande. 

Workshops & Testning

När du har definierat din strategi och budskap så kan det vara relevant att köra en workshop med nyckelpersoner som är väldigt involverade i produkten för att upprepa budskap och få alla att dra år samma håll.

Beroende på produkten och relationen med kunderna, så bör såklart budskpåaet testas. Detta kan göra på olika sätt bereonde på marknaden men kräver oftast lite finurlighet. Workshops, intervjuer, A/B-testning online är några metoder. 


Läs mer on workshops

Kontakta mig!

Kontakt!
Linda Rosdahl
+46 (0)760399540

Linda@CuriousCone.com 
Kontakt på LinkedIn

Eller fyll i formuläret.