Vägen till positionering:

Marknadsanalys

"Åh gud, hur tråkigt är inte detta? Och svårt! Och dyrt! Och är det verkligen nödvändigt? Vi kan ju vår marknad. Vi vill ju bara släppa vår produkt!". Det finns många fördomar och om marknadsanalys och insamlandet av insikter. Omfattningen av en marknadsanalys kan verkligen vara jättestor vilket får många bolag att hoppa över den här helt avgörande delan i sin affärsutveckling. Gör inte det. Det behöver inte vara så monstoröst stort.
 

De flesta bolag har tillgång till mer information än de tror genom partners, kunder och anställda. Det handlar oftast bara om att hitta fiffiga och smarta sätt att få fram, samla och analysera informationen. Men det behöver inte vara superkomplicerat.

Marknadsinsikter är kunskap om hur du uppfattas på marknaden (styrkor och svagheter), vem du jämförs med, hur dina konkurrenter positionerar sig och sina produkter, vem dina kunder är och deras sanna skäl att köpa av dig.  

Utan kunskap riskerar du att skjuta i mörkret. Och investeringarna som du lägger på produktutveckling och budskap försvinner i bruset.  

Marknadsanalys är en helt avgörande del innan och under utvecklingen av produkter för att försäkra dig om att du når de du vill nå ut till, att produkten är relevant i sig själv (behöver du tweaka funktionaliteten?) och att budskapet du vill skicka ut är relevant till dem du vill nå.
 

Online Surveys

Onlineenkäter är ett bra verktyg för att få en generell bild av hur kunder, anställda eller partners uppfattar dig eller din produkt. Och även för att förstå köpprocessen - vilka andra produkter och tjänster jämfördes du med under köpbeslutet? Och vem påverkat beslutet?  

I en enkätundersökning kan du jämföra olika regioner, och typer av kunder för att få generella mönster och trender. Därermot är det väldigt viktigt att man utformat enkäterna otroligt tydligt och med ett tydligt syfte: dvs vilken information vill du få fram utan att påverka de svarande i någon riktning. 

Enkäter är otroligt bra verktyg när man vill få fram generella mönster i en stor poulation - tex bland kunder - men för att få rktigt skarpa insikter så brukar jag rekommendera att det följs upp med djupintervjuer för tydlighet och för djupare förståelse för svaren. 

 

Intervjuer av kunder, partners eller anställda

För att komma under skinnet på kunderna - för att förstå den sanna motivationen till att de väljer din produkt behöver du prata med dem och ställa rätt frågor. 

Direkta frågor ger ibland inte de sanningsenliga svar du är ute efter och det är ofta lättare för en extern att ställa frågor och få svar. Det kräver fingertoppsskänsla, rätt frågor, uppföljningsfrågor, tystnad vid rätt tillfällen - intervjuteknik helt enkelt - för att fånga upp sådant som kan vara relevant.  


Intervjuer är guld för att följa upp enkätundersökningar för att få en djupare förståelse.

Konkurrentanalys

För att veta vilken position på marknaden du kan och bör ta, så behöver du förstå marknadslandskapet som du befinner dig i. Att försöka ta en position som som redan innehas av någon annan är kontraproduktivt, svårt och sällan framgångsrikt. 
 

Det finns konkurrenter på olika nivåer:

  • Direkta konkurrenter med jämförbar teknik eller produkter
  • Indirekta konkurrenter som erbjuder lösningar som löser samma problem som din produkt men med en annan typ av teknik eller produkt. 
Företag tittar oftast på sina direkta konkurrenter och missar att kunden jämför dem med andra typer av produkter under köpbeslutet. Ofta jämför kunderna dig med andra typer av produkter som löser samma problem. En stor konkurrent kan vara "ingenting". Dvs att kunden tycker att din produkt är för svårt/dyr/komplicerad för att vara värt besväret och fortsätter därför sitt liv utan den. 

Genom att titta på vilka kanaler konkurrenterna använder, hur de kommunicerar och positionerar sig själv så har du mycket högre sannolikhet för att lyckas positionera dig själv och hitta effektiva strategier för att nå målgruppen. 

Workshops

Jag älskar workshops. Det är uttjatat, jag vet. men högst effektivt och inspirerande när det används på rätt sätt. Det är ett effektivt sätt att samla en massa information och samtidigt få folk att börja dra åt samma håll.  

Workshop med anställda, kunder eller partners kan genomföras ihop eller separat. Resultatet kan bli fantastiskt men det kräver smarta och kreativa övningar som uppfyller syftet för workshopen, kännedom om gruppdynamik och nästan neurotisk agendaplanering.  . 


Läs mer om workshops
 

Kontakta mig!

Kontakt
Linda Rosdahl
+46 (0)760399540

Linda@CuriousCone.com 
Kontakt på LinkedIn

Eller fyll i formuläret