Vad är positionering?

Positionering av produkter och varumärken är kärnan i varumärkesbyggandet - det är den position som du tar i kundernas medvetande - i relation till andra varumärken. 

Anses du vara ett billigt eller dyrt varumärke? Betraktar man er som ungdomlig? Uppfattas ni som byråkratisk eller snabbfotade och service-vänliga? Trygga? En risk? En hjälte eller en rebell? Alla typer av positionering kan fungera. Så länge det är:

 • Relevant för kunden
 • Bygger på sanna styrkor
 • Och skiljer sig från positioneringen som dina konkurrenter har tagit

Om jag inte har en tydlig positionering?

Ja, då är det dags att bygga en strategi. Avsaknaden av en tydlig positionering betyder att dina kunder inte riktigt vet vad de ska tro eller förvänta sig av produkterna och företaget.

Som människor så gillar vi att kategorisera och katalogisera saker i vårt medvetande - särskilt i relation till andra liknande saker. Kan vi inte kategorisera blir det förvirrande - och förvirring är inte helt optimalt.

Nya varumärken kan ibland skapa helt nya sätt att tala om sin produkt som ingen annan inom just den marknaden har gjort tidigare - det är jättestarkt om det görs konsekvent. Utan tydlig positionerings så riskerar budskapet att inte nå kunderna och det lär med all säkerhet påverka affärerna. 

Att veta för att positionera ett varumärke?

Kunskap om er själva (företaget och produkter), kunder och marknaden är avgörande. Det handlar om att skapa en strategisk karta som guidar er i era affärsbeslut för att säkerställa att ni fokuserar era marknads-, sälj- och kommunikationsinsatser rätt. 

Sannolikt har ni redan en massa information - kanske inte samlat - men utspritt bland medarbetere, avdelningar och partners. Det handlar ofta om att samla in kunskapen och analysera på den - vända och vrida på den så den blir förståelig. Viss kunskap kan behövas samlas in på annat sätt som genom intervjuer, enkäter eller workshops. Det kan låta tidskrävande men det handlar om att i slutänden för större genomslag på era investeringar i sälj, marknad och kummunikation. 

För att kunna definiera en framgångsrik positionering så behöver du förstå, veta, identifiera:
 

 • Styrkor och svagheter
  Både du och dina konkurreners styrkor och svagheter är viktga att förstå. det hjälper er skapa en karta av marknaden och ser var ni bäst passar in.
 • Vem de direkta och indirekta konkurrenterna är 
  För vissa bolag är detta lätt, men när du ska in på nya marknader så kan detta vara en utmaning. Ibland kan en indirekt kunkurrent vara "ingentig" - dvs kunden står och väger om de ska investera i er produkt eller fortsätta som de gjort innan och inte göra något alls. 
 • Vilken position har ni idag?
  Genom att förstå hur konkurrenterna talar till kunderna (och hur kunderna pratar om era konkurrenter) så blir det också lättare att förstå hur ni kan positionera er i jämförelse. Eventuellt har ni en positionering idag - som kan vara både bra och dålig. 
 • Vem är målkunderna och vem är era partners
  Såklart måste ni veta vem kunden är. Och vilka förkunskaper dessa har. Inom B2B är det viktigt förstå vem som har inflytande på och tar köpbeslutet. Ibland är det exempelvis inte chefen - utan denna lyssnar kanske på en teknisk ingenjör som har mest inflytande över köpbeslutet. 
 • Vad är den sanna motivationen till att folk köper era produkter/tjänster?
  Se till att du kommer under huden på kunden. En kund köper sällan en snabb och dyr lyxig bil för att den kan köpa 250 km i timmen - det är statusen som den signalerar som kan vara den sanna motivationen.
   

Hur mycket kan jag styra min positionering?

Eftersom all positionering sker i kundens medvetande så har du såklart inte full kontroll men du kan ändå påverka vilken typ av budskap som du skickar ut och se till att du är konsekvent.

Du kan bara ta en position som är relevant för kunden. Vem som helst skulle kunna försöka positionera sig som ett lyxigt varumärke om produktens egenskaper och deisgn tillåter det men om high-end inte är något som är viktigt för kunden så kommer du sannolikt misslyckas. 

Du kan inte heller försöka ta någon annans position. Det är oerhört svårt, tidskrävande och kostsamt att försöka utmana och ta ett annat väletablerat varumärkes position. 

Att känna till sin marknad är avgörande. Du måste vara konsekvent och det tar tid.

När behöver vi ha en positioneringsstrategi?

Det är såklart alltid viktigt att ha en stratgi för sitt/sina varumärken. Men det finns ett par givna situationer då förtag väljer att se över sin strategi. 

1. Produktutveckling och produktlansering
När nya produkter ska utvecklas och lanseras, så har företagen ofta under resan investerat massor av pengar i utveckling. Därför är det viktigt att positioneringen är klart redan när utvecklingen påbörjas - så att ni slipper gör om eller skjuta fel.  

2. Re-branding av företaget
Många företag kommer till en punkt då de känner att de behöver uppdatera sin image, eller göra varumärket mer kommeriellt eller kundfokuserat. Kanske har man köpt upp ett nytt bolag som ska in i helhetsbilden. Då blir det helt avgörande att ta fram en varumärkesstrategi så att det nya varumärket blir hållbart över tid då det är väldigt dyrt och tidskrävande att re-branda. 

3. Översyn av produktkategorier och produktutveckling
Allt fler bolag utvecklar sina produktportföljer och ofta väljer man bort produkter för ett slimmare och mer fokuserat utbud. För att fokusera på det du är bra på, för att produkterna inte ska kannibalisera på varandra och för att se till att produktutbudet inte är förvirrande för kunderna.

I andra fall så växer produktportföljen i en sådan rask takt och då behöver man förstå hur du ska positionera dina produkter och kategorisera dem i olika grupper som blir tydliga för kunden. Det blir viktigt att produkterna då är positionerade i förhållande till varandra och till konkurrerande produkter, och att de täcker de marknadsbehov som finns. 

 

Kontakta mig!

Kontakt!
Linda Rosdahl
+46 (0)760399540

Linda@CuriousCone.com 
Kontakt på LinkedIn

Eller fyll i formuläret.